nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   Voľné pracovné miesto  :: 2% ĎAKUJEME !!! 
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA
.:PROJEKTY

facebook
manažérstvo kvality

Gymnázium realizuje Projekt EÚ

projekt Realizujeme Projekt EÚ - Operačný program Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú Skúmajme, bádajme, objavujme -– sme súčasťou prírody, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
Viac...

Voľné pracovné miestoOcenenie ku Dňu učiteľov pre Mgr. Evu Kostkovú

          denucitelov

Ocenenie za dlhoročnú pedagogickú prax, významné zásluhy na rozvoji, prezentácii školy a na výchovnovzdelávacích úspechoch si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala Mgr. Eva Kostková. Pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ocenil predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár v Národnom dome v Martine.

Milí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
Čítať viac...

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 
[ 122788]