nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   Úradné hodiny cez prázdniny - STREDA 8.00 - 12.00 hod. 
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA

facebook
manažérstvo kvality

Škola je nositeľom ocenenia v Národnej cene SR za kvalitu

Gymnázium realizuje Projekt EÚ

projekt Realizujeme Projekt EÚ - Operačný program Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú Skúmajme, bádajme, objavujme -– sme súčasťou prírody, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
Viac...

Začiatok školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 je 2. septembra 2014 (utorok)
o 9.00 hod.

Zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka pozývame do zasadačky školy na úvodné informačné stretnutie.
Žiaci zapojení do aktivít Jašidielne 2014 sa zúčastnia slávnostného otvorenia šk. roka v škole a až poobede sa odoberú na Jašidielňu.

Oznam Školskej jedálne

Stravníci Školskej jedálne, ktorí neplatia stravné elektronicky, si môžu prísť po šek už od 25.8.2014.

Excelentné výsledky našich maturantov

Výsledky externej časti maturitných skúšok potvrdili, že patríme medzi najlepšie stredné školy v SR!
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Anglický jazyk
Odkaz pre viac informácií...

Milí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
Čítať viac...

Naše mesto 2014

Dňa 13.6.2014 sa už tradične konalo podujatie, v ktorom dobrovoľníci z firiem, z radov rodičov, naši absolventi a priaznivci školy pomáhajú "postaviť našu školu na nohy" :)
V projekte s názvom "Do biela" sme opravovali steny a maľovali šatne a chodbu pri telocvičniach
Ďakujeme vrcholnému manažmentu Kia Motors Slovakia, poslancom ŽSK - p.Barčíkovi a p.Kapitulíkovi, zamestnancom ŽSK, našim absolventom, učiteľom a žiakom.
O projekte "Do biela"...
O projekte"Naše mesto"...

.:PROJEKTY

archiv
Comenius-eZerinf
Hranica, ktorá nerozdeľuje, ale spája
Junior Achievement
KomPrax
Modernizácia VP na SŠ
Myslím ekonomicky
Naše mesto
Poznaj svoje peniaze
Recyklohry

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 

.:PARTNERI

www.infovek.sk

o stránke   ::    optimalizované pre 800x600 [ 82853]