nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   Voľné miesto  :: Úradné hodiny cez prázdniny: streda 7:00-12:00 
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA
.:PROJEKTY

facebook
manažérstvo kvality

Gymnázium realizuje Projekt EÚ

projekt Realizujeme Projekt EÚ - Operačný program Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú Skúmajme, bádajme, objavujme -– sme súčasťou prírody, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
Viac...

ÚRADNÉ HODINY POčAS PRÁZDNIN:

streda 7:00 - 12:00 hod.Voľné pracovné miesto: ŠKOLNÍK - ÚDRŽBÁR


Naše Gymnázium opäť na prvých priečkach

Výsledky externej časti a písomnej časti maturitných skúšok svedčia o kvalitnej príprave našich maturantov aj tento rok.

Výsledky v Žilinskom kraji

Výsledky v celej SR

Divadlo GVARZA - projekt Talentárium

     divadloAJ


Ocenenie ku Dňu učiteľov pre Mgr. Evu Kostkovú

          denucitelov

Ocenenie za dlhoročnú pedagogickú prax, významné zásluhy na rozvoji, prezentácii školy a na výchovnovzdelávacích úspechoch si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala Mgr. Eva Kostková. Pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ocenil predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár v Národnom dome v Martine.

Milí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
Čítať viac...

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 
[ 128832]