nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   2%  :: Zmena účtu Š J  :: Kritériá pre prijatie 
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA

facebook
manažérstvo kvality

Škola je nositeľom ocenenia v Národnej cene SR za kvalitu

ZMENA účtu Školskej jedálne od 1.5.2014.

Peter Súkeník doniesol z Atén zlato!

PetoSukenik
Blahoželáme Petrovi Súkeníkovi (Sexta A k získaniu zlatej medaily
v medzinárodnej súťaži European union sience olympiad, ktorá sa konala
30. 3. –- 6. 4. 2014 v gréckych Aténach!


Vážení priatelia, pomôžte 2% rozvoju školy

Prostriedky z 2% sú použité na podporu a odmeňovanie detí v súťažiach, pomôcky, školské akcie, skultúrnenie priestorov, podporu projektov (okná, dvere, telocvičňa,laboratóriá, posilňovňa, šatne, nové technológie...).
VAŠE 2% DAROVANÉ NAŠEJ ŠKOLE POMÔŽU VYTVORIŤ LEPŠIE PODMIENKY VZDELÁVANIA PRE DETI.
Naše údaje:
IČO: 17319617/149      Právna forma: Občianske združenie
Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu

Tlačivá na stiahnutie na www.rozhodni.sk
Leták 2%      ĎAKUJEME!

Milí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Čítať viac...

Ocenenie Mgr. Jolany Kirnerovej

Ocenenie za dlhoročnú pedagogickú prax, významné zásluhy na rozvoji, prezentácii školy a na výchovnovzdelávacích úspechoch si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala Mgr. Jolana Kirnerová. Pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ocenil 7.4.2014 predseda ŽSK Juraj Blanár v aule Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove.
Blahoželáme!

Gymnázium realizuje Projekt EÚ

projekt
Realizujeme Projekt EÚ - Operačný program Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú Skúmajme, bádajme, objavujme -– sme súčasťou prírody, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
Viac...Projekty KomPrax u nás

        komprax


Našim šikovným žiakom sa podarilo získať granty v rámci národného projektu Iuventa - KomPrax (Kompetencie pre prax). Žiaci vo veku 15-17 rokov sa zúčastnili školení, kde sa naučili pripraviť projekt, na ktorý získali finančný príspevok, následne ho realizovali a vyhodnotili.
U nás takto vznikla relaxačná zóna, kancelária Žiackej školskej rady, boli obnovené učebne, vznikla lavička na ihrisku, vytvorená stena pre výstavu fotografií, prebehla matematická súťaž, koncert, workshop o využití starých vecí, vznikli videá, deň zdravia pre pod názvom Zdravá Gvarza.
Žiaci odviedli kusisko práce a veľa sa popritom naučili.
Ste skvelí, Kompraxáci :)
Foto na facebook.com...

MDŽ v Domove pre seniorov


Projekt "Hranica, ktorá nerozdeľuje, ale spája" pokračuje


Návšteva Európskeho parlamentu


Čím sme žili v 1.polroku šk.roka 2013/14?
.:PROJEKTY

archiv
Comenius-eZerinf
Hranica, ktorá nerozdeľuje, ale spája
Junior Achievement
KomPrax
Modernizácia VP na SŠ
Myslím ekonomicky
Naše mesto
Poznaj svoje peniaze
Recyklohry

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 

.:PARTNERI

www.infovek.sk

o stránke   ::    optimalizované pre 800x600 [ 69098]