nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   Darujte 2%   :: Deň otvor. dverí   :: Olympiády  :: Kritériá pre prijatie 
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA
.:PROJEKTY

facebook
manažérstvo kvality

Naše gymnázium oslavuje 20. výročie

Darujte deťom 2% z dane

               2

Deň otvorených dverí

        DOD

Akcie a podujatia, ktoré sme absolvovali v 1.polrokuMilí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
Čítať viac...

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT EÚ

projekEU
Skúmajme, bádajme, objavujme - sme súčastou prírody

 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 
[ 19654]