nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   Začiatok šk.roka: 2.9.2015 o 9:00 hod.  :: Cena stravného 
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA
.:PROJEKTY

facebook
manažérstvo kvality

Gymnázium realizuje Projekt EÚ

projekt Realizujeme Projekt EÚ - Operačný program Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú Skúmajme, bádajme, objavujme -– sme súčasťou prírody, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
Viac...

Slávnostný začiatok školského roka 2015/2016


2.9.2015 (streda) o 9:00 hod.

Rodičov primánov pozývame o 9:15 hod. do zasadačky, kde budú oboznámení s úvodnými informáciami.


Zvýšenie cien stravnéhoÚRADNÉ HODINY POčAS PRÁZDNIN:

streda 7:00 - 12:00 hod.Podľa INEKO medzi žilinskými školami vedieme!Naše Gymnázium opäť na prvých priečkach

Výsledky externej časti a písomnej časti maturitných skúšok svedčia o kvalitnej príprave našich maturantov aj tento rok.

Výsledky v Žilinskom kraji

Výsledky v celej SR

Milí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
Čítať viac...

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 
[ 132322]