nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   Momentálne nie sú pripravené žiadne novinky
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA

facebook
manažérstvo kvality

Škola je nositeľom ocenenia v Národnej cene SR za kvalitu

Gymnázium realizuje Projekt EÚ

projekt Realizujeme Projekt EÚ - Operačný program Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú Skúmajme, bádajme, objavujme -– sme súčasťou prírody, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
Viac...

Zájazd počas veľkonočných prázdnin do Írska


Excelentné výsledky našich maturantov

Výsledky externej časti maturitných skúšok potvrdili, že patríme medzi najlepšie stredné školy v SR!
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Anglický jazyk
Odkaz pre viac informácií...

Milí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
Čítať viac...

.:PROJEKTY

archiv
Comenius-eZerinf
Hranica, ktorá nerozdeľuje, ale spája
Junior Achievement
KomPrax
Modernizácia VP na SŠ
Myslím ekonomicky
Naše mesto
Poznaj svoje peniaze
Recyklohry

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 

.:PARTNERI

www.infovek.sk

o stránke   ::    optimalizované pre 800x600 [ 90441]