nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   2% - ZMENA !!! 
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA
.:PROJEKTY

facebook
manažérstvo kvality

Škola je nositeľom ocenenia v Národnej cene SR za kvalitu

Gymnázium realizuje Projekt EÚ

projekt Realizujeme Projekt EÚ - Operačný program Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú Skúmajme, bádajme, objavujme -– sme súčasťou prírody, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
Viac...

2 % - ZMENA !!!

Milí naši priaznivci, aj tento rok Vás prosíme o Vaše 2% z dane. Tento rok je však ZMENA! ... čítať viac...

OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

Riaditeľka Gymnázia, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (§ 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách) na uvedené dni a v uvedenom rozsahu:
11.5.2015 (pondelok) celá škola – realizácia prijímacích skúšok – 1. termín
(vysoký počet prihlásených uchádzačov na štúdium si vyžaduje obsadenosť veľkého počtu tried a učiteľov).
18.5.2015 (pondelok) 1. –- 6. ročník -– realizácia ústnej formy maturitnej skúšky.
19.5.2015 (utorok) 1. –- 3. ročník -– realizácia ústnej formy maturitnej skúšky,
20.5.2015 (streda) 4. –- 6. ročník -– realizácia ústnej formy maturitnej skúšky.

Ocenenie ku Dňu učiteľov pre Mgr. Evu Kostkovú

          denucitelov

Ocenenie za dlhoročnú pedagogickú prax, významné zásluhy na rozvoji, prezentácii školy a na výchovnovzdelávacích úspechoch si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala Mgr. Eva Kostková. Pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ocenil predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár v Národnom dome v Martine.

Milí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
Čítať viac...

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 
[ 113432]