nic Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  :: tel.: 041⁄500 55 30  
www.gvarza.edu.sk         Úvod    ::    Škola    ::    Štúdium    ::    Jedáleň    ::    Rozvrh    ::    mailbox

NOVINKY:   Momentálne nie sú pripravené žiadne novinky
       ::   meniny dnes má
.:ŠKOLA
.:ŠTÚDIUM
.:DOKUMENTY
.:jedáleŇ
.:OBNOVA ŠKOLY
.:PREDMETY
.:ÚSPECHY
.:VOĽNÝ ČAS
.:ŽIACKA KNIŽKA
.:FOTOGALÉRIA
.:ISIC
.:OLYMPIÁDY -organizácia
.:VOĽNÉ MIESTA

facebook
manažérstvo kvality

Škola je nositeľom ocenenia v Národnej cene SR za kvalitu

Gymnázium realizuje Projekt EÚ

projekt Realizujeme Projekt EÚ - Operačný program Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú Skúmajme, bádajme, objavujme -– sme súčasťou prírody, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
Viac...

Excelentné výsledky našich maturantov

Výsledky externej časti maturitných skúšok potvrdili, že patríme medzi najlepšie stredné školy v SR!
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Anglický jazyk
Odkaz pre viac informácií...

Milí filantropi, pomôžte žiakom v sociálnej núdzi

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina a NADÁCIA LÚČ v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri pomoci žiakom školy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
Čítať viac...

Naše mesto 2014

Dňa 13.6.2014 sa už tradične konalo podujatie, v ktorom dobrovoľníci z firiem, z radov rodičov, naši absolventi a priaznivci školy pomáhajú "postaviť našu školu na nohy" :)
V projekte s názvom "Do biela" sme opravovali steny a maľovali šatne a chodbu pri telocvičniach
Ďakujeme vrcholnému manažmentu Kia Motors Slovakia, poslancom ŽSK - p.Barčíkovi a p.Kapitulíkovi, zamestnancom ŽSK, našim absolventom, učiteľom a žiakom.
O projekte "Do biela"...
O projekte"Naše mesto"...

.:PROJEKTY

archiv
Comenius-eZerinf
Hranica, ktorá nerozdeľuje, ale spája
Junior Achievement
KomPrax
Modernizácia VP na SŠ
Myslím ekonomicky
Naše mesto
Poznaj svoje peniaze
Recyklohry

.:ZRIAĎOVATEĽ

V pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
www.zask.sk
Župné správy

 

.:OCENENIA ŠKOLY

 
 

.:PROJEKT TREND

Diskusia ako metóda učenia
projekt
Video z projektu

 

.:PARTNERI

www.infovek.sk

o stránke   ::    optimalizované pre 800x600 [ 85351]